Organisaatio

Vuosikokous

Suomen Tilintarkastajat ry:n ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokous järjestetään hallituksen kutsusta syyskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat määritellään yhdistyksen säännöissä


Hallitus 

Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen. Yhdistyksen hallitus valvoo yhdistyksen ja sen jäsenten etua ja tässä tarkoituksessa se: 

  • edustaa yhdistystä
  • päättää jäsenten hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
  • kutsuu jäsenet yhdistyksen kokouksiin, valmistelee niissä esiin tulevat asiat ja toimeenpanee kokousten tekemät päätökset sekä nimeää yhdistyksen edustajat ulkopuolisiin tehtäviin
  • huolehtii yhdistyksen varainhoidon, kirjanpidon, hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
  • antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja tilintarkastusalaa koskevissa kysymyksissä
  • hyväksyy hyvää tilintarkastustapaa koskevia standardeja ja ohjeita
  • voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Tarkoitusta toteuttaessaan hallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä tai pysyviä toimikuntia ja työryhmiä. 

Hallituksen kokoonpano


Lautakunnat 

Nimityslautakunta 

Nimityslautakunta valmistelee yhdistyksen kokoukselle luottamuselinten jäsenvalinnat. 

Eettinen lautakunta 

Eettinen lautakunta mm. valvoo tilintarkastusalalla yleisesti hyväksyttyjen eettisten sääntöjen noudattamista. 

Lautakuntien kokoonpanot


Toimikunnat ja työryhmät 

Yhdistyksen toimikunnat ja työryhmät tarjoavat vaikuttamiskanavan, verkostoitumisväylän sekä mahdollisuuden antaa oma panos tilintarkastusalan kehittämistyöhön. Hyödynnämme toimikunta- ja työryhmätyöskentelyssä jäsenten laaja-alaista osaamista ja asiantuntemusta. Sen ansiosta pystymme tuottamaan asiakaslähtöisiä ja laadukkaita jäsen-, koulutus- ja julkaisupalveluita. Jäsenten sitoutunut työskentely tuo yhdistystoiminnalle arvostusta myös sidosryhmiltämme.

Pysyväisluonteisten toimikuntien ja työryhmien lisäksi yhdistyksessä toimii määräaikaisia projektiryhmiä yksittäisten teemojen ja aiheiden parissa.   

Toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot


Toimisto

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa. 

Toiminnanjohtaja Sanna Alakare on Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja ja yhdistyksen omistaman ST-Akatemia Oy:n toimitusjohtaja. Toiminnanjohtajan ja hallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö Taina Lehtola, joka vastaa myös toimiston yleishallintoon liittyvistä tehtävistä.

Edunvalvonta ja ohjeistus -tiimin tehtäviin kuuluvat sääntelyn seuranta, edunvalvonta- ja sidosryhmätoiminta sekä ammatillisen ohjeistuksen valmistelu. Johtava asiantuntija Risto Ruuska vastaa tiimin toiminnasta.

Jäsenpalveluiden kehittäminen, koulutussisältöjen suunnittelu ja sidosryhmätilaisuuksien organisointi kuuluvat Jäsenpalvelut ja koulutukset -tiimille. Jäsenpalvelu- ja koulutuspäällikkö Carita Mäkinen vastaa tiimin toiminnasta.

Asiakkuudet ja palvelut -tiimi auttaa jäsenasioissa sekä vastaa koulutus- ja julkaisutoiminnan asiakaspalvelusta, markkinoinnista sekä myynnistä. Asiakaskokemuspäällikkö Maija Sillanpää vastaa tiimin toiminnasta.

Viestintä ja sisältö -tiimin vastuulle kuuluvat konserni- ja jäsenviestinnän kehittäminen sekä sisältöjen tuotanto. Tiimissä mm. valmistellaan sähköiset jäsenuutis- ja sidosryhmäkirjeet sekä tuotetaan ajankohtaisia sisältöjä yhdistyskonsernin kotisivuille. Myös taloushallinnon ammattijulkaisujen tuotanto kuuluu tiimille, josta viestintä- ja sisältöpäällikkö Minttu Sallinen vastaa.

Yhdistyksen käännöstoiminta käsittää mm. tilintarkastusalan kansainvälisten standardien ja IFRS-standardien kääntämisen suomen kielelle. 

Toimiston yhteystiedot 

Vuosikokous ST
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti