Yhdistystoiminnan historiaa

Tilintarkastusala  järjestäytyi  yli  100  vuotta  sitten

Suomen Tilintarkastajainyhdistys - Finska Revisorsföreningen toimi kirjanpidon osaajien yhteisenä järjestönä vuodesta 1910 vuoteen 1925 saakka.  

Tilintarkastusalan järjestäytymisen juuret ulottuvat aina vuoteen 1910 saakka. Tuolloin harvalukuinen kirjanpidon osaajien joukko Suomen Suurruhtinaskunnassa perusti Suomen Tilintarkastajainyhdistys – Finska Revisorsföreningen -nimisen yhdistyksen. Sen toiminta lakkautettiin, kun Keskuskauppakamari ryhtyi auktorisoimaan KHT-tilintarkastajia vuonna 1925. Samana vuonna perustettiin K.H.T.-yhdistys, Föreningen C.G.R. ry. yhdistystoimintaa jatkamaan.

Neljännesvuosisata myöhemmin KHT-järjestelmän rinnalle syntyi uusi HTM-tilintarkastajaluokka kauppakamarin hyväksymistä tilimiehistä. HTM-tilintarkastajat perustivat vuonna 1951 oman järjestönsä, jonka nimeksi tuli Tilintarkastajainyhdistys HTM – Revisorsföreningen GRM.

Vuosikymmenien kuluessa tiivistynyt KHT-yhdistyksen ja HTM-tilintarkastajien keskinäinen yhteistyö ja sääntely-ympäristöön kohdistuvat isot muutokset vauhdittivat järjestövoimien yhdistämistä. Tilintarkastajien uuden palvelu- ja edunvalvontaorganisaation toiminta käynnistyi keväällä 2014 yhdistysten toimintojen yhdentymisen toteuduttua. Järjestön nykyinen nimi Suomen Tilintarkastajat ry otettiin käyttöön 1.1.2015.

KHT-yhdistys ry:n historia  HTM-tilintarkastajat ry:n historia 

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti