Tutustu kouluttajiin ja kirjoittajiin

Sisältöjemme laatu perustuu osaamiseen ja kokemukseen

ST-Akatemian kouluttajat ja kirjoittajat ovat oman alansa erityisasiantuntijoita. Voit tutustua heihin tällä sivulla.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö


Oletko kiinnostunut liittymään asiantuntijajoukkoomme? Keskustelemme mielellämme kanssasi.

Osaamisen kehittämisen päällikkö Carita Mäkinen, carita.makinen(at)suomentilintarkastajat.fi

Osaamisen kehittämisen asiantuntija Tuija Niemeläinen, tuija.niemelainen(a)suomentilintarkastajat.fi

Osaamisen kehittämisen asiantuntija Tiina Välikangas, tiina.valikangas(at)suomentilintarkastajat.fi


A

Piia Ahonen, Specialist Partner, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Piia Ahosella on yli 16 vuoden työkokemus kotimaisten ja ulkomaisten yritysten sekä yhteisöjen arvonlisäveroasioista. Piia työskenteli 14 vuoden ajan EY:llä laaja-alaisissa arvonlisäverotuksen asiantuntijatehtävissä. Hän johtaa nykyisin Hannes Snellmanilla  arvonlisäverotuksen ja muun välillisen verotuksen asioita sekä asiakassuhteita mm. verokonsultoinnin osalta. Piia luennoi aktiivisesti arvonlisäverotuksen eri aihealueista.

Sivun alkuun

E

Ari Engblom, Head of Legal Services, KPMG Oy Ab

Ari Engblom on työskennellyt KPMG:llä vuodesta 1998 lähtien vero- ja yhtiöoikeudellisena asiantuntijana. Hän johtaa KPMG:llä lakipalveluita. Ari tunnetaan KPMG:llä ja asiakaskunnassaan uusien ja innovatiivisten ratkaisumallien kehittäjänä.

Sivun alkuun

F

Allen Fang, KHT, Deloitte Oy

Allen on toiminut tilintarkastajana Deloittella vuodesta 2012 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt Verohallinnossa. Allenin asiakaskunta koostuu pitkälti isoista, kansainvälisistä IFRS:nä raportoivista yhtiöistä mm. teleoperaattorin, prosessiteollisuuden ja kuluttajan vähittäismyynnin aloilta. Tilintarkastuksen lisäksi Allenilla on myös kokemusta yritysjärjestelyistä ja uusien IFRS-standardien implementointi- sekä IFRS-käyttöönottoprojekteista. Allenin erityisosaaminen liittyy konsernilaskentaan sekä IFRS-kysymyksiin. 

Sivun alkuun

H

Raimo Hietala, Verotuksen asiantuntija, EY

Raimo Hietala on kokenut yritysjärjestelyjen verokysymyksiin erikoistunut veroasiantuntija. Hän johtaa EY:llä yritysjärjestelypalveluja tarjoavaa Transaction Tax -palvelukokonaisuutta.

Johanna Hilden, KHT, osakas, Nexia Oy

Johanna Hilden on partnerina tilintarkastusyhteisö Nexia Oy:ssä. Johanna on aikaisemmin toiminut EY:llä tilintarkastustehtävissä ja KHT tilintarkastajana omassa yrityksessä. Hän on toiminut lisäksi kouluttajana Markkinointi-Instituutissa. Johanna on erikoistunut tilintarkastuksen lisäksi taloushallinnon kouluttamiseen. Hänen erityisosaamisalueensa ovat yhdistykset ja säätiöt sekä niihin liittyvät erityiskysymykset (avustukset, kirjanpito ja tilinpäätökset). Lisäksi hän on toiminut TILAn määräämänä laaduntarkastajana vuodesta 2009 alkaen.

Kirsi Hiltunen, Asianajaja, MBA, Specialist Counsel, Eversheds

Kirsi Hiltunen toimii neuvonantajana yritysten siirtohinnoittelussa, yrityskaupoissa ja konsernien kansainvälistymisessä. Hänen erityisasiantuntemukseensa kuuluu mm. projektivienti ja konsernien aineettoman omaisuuden hallinnointi. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus Outotec Oyj:n verojohtajana ja EY:llä partnerina ja veroasiantuntijana. Kirsi luennoi ja kirjoittaa erityisaloistaan säännöllisesti.

Harri Hirvonen, Kv. henkilöverotuksen asiantuntija, OTM, PwC

Harri Hirvosella on yli 20 vuoden kokemus mm. henkilöverotuksesta ja ennakkoperinnästä, josta 12 vuotta PwC:llä. Ennen PwC:tä hän on työskennellyt Helsingin verotoimistossa  henkilöverotuksen asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä. Harri on konsultoinut ja kouluttanut kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä erilaisissa henkilöverotukseen, ennakkoperintään ja työnantajavelvoitteisiin liittyvissä asioissa.

Antti Hyttinen, Senior Tax Manager, KTM, OTM, PwC

Antti Hyttinen toimii PwC:llä tuloveroasiantuntijana työskennellen niin kansainvälisten kuin kotimaisten verokysymysten parissa. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat tilinpäätös- ja verosuunnittelu, yritysjärjestelyt sekä veroihin liittyvä raportointi.

Sivun alkuun

I

Antti Ikonen, KHT, EY

Antti Ikonen on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2008 lähtien. Antin asiakaskunta koostuu sekä pk-yhtiöistä että suurista yhtiöistä. Tilintarkastustyön ohella Antti on toiminut kouluttajana lukuisissa koulutuksissa. Antin erityisosaamisaluetta ovat pk-yhtiöiden tilinpäätökset, yhtiöoikeus sekä konsernikysymykset.

Sivun alkuun

J

Titta Joki-Korpela, Executive Director, Indirect Taxation, EY

Titta Joki-Korpela toimii arvonlisäverotuksen asiantuntijana EY:llä. Titalla on pitkäaikainen ja laaja kokemus sekä kotimaisista että kansainvälisistä arvonlisäveroasioista. Hän on toiminut usean vuoden ajan kouluttajana sekä ollut mukana kirjoittamassa lukuisia kirjoja arvonlisäverotukseen liittyen.

Miika Jokinen, arvonlisäveroasiantuntija, OTL, BDO

Miika Jokisella on yli 15 vuoden kokemus kotimaisen ja kansainvälisen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä. Hän on toiminut neuvonantajana monissa yrityskaupoissa ja järjestelyissä sekä toiminnan ulkoistus- ja toimitusketjun optimointiprojekteissa. Hän on erikoistunut myös kiinteistöalan, julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotukseen. Hän on kirjoittanut artikkeleita veroalan julkaisuihin sekä ollut kirjoittamassa arvonlisäverotusta koskevia kirjoja.

Tiina Jylhä, KTM, Senior Manager, EY

Tiina Jylhä toimii Senior Managerina EY:n IFRS neuvontapalveluissa ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus rahoitusinstrumenttien sekä treasury- ja trading toimintojen tarkastamiseen ja neuvonantoon liittyvistä tehtävistä. Hän on jäsenenä EY:n IFRS Deskissä ja toimii myös luennoitsijana ja asiantuntijana rahoitusinstrumenttien riskienhallinta-, kirjanpito- ja tilintarkastuskysymyksissä.

Markku Järvenoja, Associate Partner, EY

Markku Järvenojalla on yli 20 vuoden kokemus yritysverotukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on erikoistunut yritysten ja sen omistajien tuloverotukseen, yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin. Markku on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja kymmeniä artikkeleita yritysverotuksesta alan ammattilehtiin.

Sivun alkuun

K

Timo Kaisanlahti, Puheenjohtaja, Kirjanpitolautakunta

Timo Kaisanlahti on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallinto- ja lakiasiainjohtaja, OTT ja KTM. Aikaisemmin hän on toiminut lainvalmistelutehtävissä mm. kauppa- ja teollisuusministeriössä ja osallistunut mm. kirjanpitolainsäädännön valmisteluun 1990-luvun puolivälistä alkaen sekä edustanut Suomea Euroopan unionin tilinpäätösasioissa. Kaisanlahti on kirjoittanut teoksia ja artikkeleita sekä kirjanpito- että tilintarkastusoikeudesta samoin kuin yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudesta.

Mika Kallio, Tax Director, VT, KPMG Oy Ab

Mika Kallio on toiminut arvonlisäveroasiantuntijana KPMG:llä vuodesta 1990 lähtien ja sitä ennen Verohallinnossa ja liikevaihtovero-oikeudessa vuodesta 1985 lähtien. Työkokemuksensa aikana hän on ratkonut kotimaan ja ulkomaan kaupan arvonlisäverokysymyksiä eri toimialoilla, myös kuntien ja valtion arvonlisäverokysymyksiä.

Miika Karkulahti, KHT, KPMG Oy Ab

Miika Karkulahti on toiminut tilintarkastuksen tehtävissä KPMG:llä vuodesta 2001. Hänellä on laaja-alainen kokemus eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yhteisöjen tilintarkastuksista ja siten myös eri tyyppisistä kirjanpidollisista asioista ja kysymyksistä. Miika on viime vuosien aikana toiminut kouluttajana sekä ulkoisissa tapahtumissa, KPMG:n sisällä että asiakaskohtaisesti räätälöidyissä lähinnä kirjanpitoon ja konsernilaskentaan liittyvissä koulutustilaisuuksissa.

Olli Kemppinen, Head of Valuation and Business Modelling, EY

Olli Kemppinen on toiminut 1.10.2012 lähtien EY:n yritysjärjestelypalveluiden arvonmääritysryhmän vetäjänä. Hänen keskeisinä tehtävinä ovat yhtiöiden ja hyödykkeiden arvonmääritykset sekä eri tyyppiset taloudelliset analyysit ja liiketoiminnan mallinnuspalvelut. Hän on myös kirjoittanut ja luennoinut arvonalentumistestauksista sekä yrityskauppojen käsittelystä IFRS:n mukaisesti.

Kai Kilpinen, FM, itsenäinen säätiökonsultti

Kai Kilpinen toimii itsenäisenä säätiökonsulttina ja omaa pitkän kokemuksen säätiön hallitustyöskentelystä. Vuosina 2007–2015 Kilpinen toimi asiamiehenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa. Hän on erikoistunut säätiöiden hallintotapakysymyksiin sekä säätiölainsäädännön käytännön ulottuvuuksiin. Hän on toiminut Säätiön hyvä hallinto -ohjeen laatineen työryhmän jäsenenä sekä kirjoittanut kirjoja säätiötoiminnasta. Kai Kilpinen toimii myös aktiivisesti kouluttajana.

Anne Klemola, Senior Tax Manager, VT, PwC

Anne Klemolalla on kokemusta arvonlisäverotuksesta ja muusta välillisestä verotuksesta aina vuodesta 1998 alkaen. Hän on työskennellyt Helsingin hallinto-oikeudessa arvonlisäverovalitusten esittelijänä ja v. 2000 lähtien arvonlisäveroasiantuntijana tilintarkastusyhteisössä. Hän on toiminut myös neuvonantajana lukuisissa sopimusasioissa ja kaupoissa niin kotimaan kuin kansainvälisiin liiketoimiin liittyen. Anne toimii myös kouluttajana ja kirjoittajana.

Turo Koila, KHT, Partner, KPMG Oy Ab

Turo Koila on työskennellyt KPMG Oy Ab:ssä KHT-tilintarkastajana sekä vero- ja lakiasiantuntijana vuodesta 2005 lähtien. Hän vastaa KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten tilintarkastuspalveluista Uusimaalla. Turo Koilalla on laaja kokemus eri toimialojen ja yhteisöjen tarkastuksesta sekä taloushallinnon kehittämisestä, yrittäjien ja yritysten verosuunnittelusta sekä lakiasioista. Työnsä ohella hän on osallistunut aktiivisesti koulutustehtäviin.

Mervi Kojonkoski, Tax Manager, KTM, OTM, PwC

Mervi Kojonkoski on erikoistunut arvonlisä- ja valmisteverotukseen. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen toiminnasta, arvonlisäveroasioiden selvittämisestä ja koulutuksesta eri toimialoilla. Tätä ennen hän on toiminut tilintarkastajana. Mervi on erikoistunut erityisesti rahoitustoiminnan, yritysjärjestelyjen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen.

Sirpa Koponen, HT-tilintarkastaja, KLT, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Sirpa Koponen toimii toimitusjohtajana Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy:ssä. Hänellä on pitkä kokemus sekä tilintarkastusalasta että taloushallinnosta. Varsinaisten asiakastöiden lisäksi kokemusta on taloushallinnon koulutuksesta, lehtiartikkelien kirjoittamisesta sekä toiminnasta eri järjestöissä.

Jouko Kuisma, Yritysvastuun asiantuntija, CR Navigator J. Kuisma

Jouko Kuismalla on poikkeuksellisen pitkä kokemus ympäristö- ja yritysvastuun johtamistehtävistä. Hän palveli K-ryhmää yli 30 vuoden ajan ja teki uraa uurtavaa työtä yritysvastuun johtamisen ja raportoinnin alalla. Aluksi hän käynnisti ISO 14000 -standardin mukaisen ympäristöjohtamisen ja aloitti Keskon ympäristöraportoinnin vuonna 1997, siirtyen vuonna 2000 GRI-suosituksen mukaiseen yhteiskuntavastuun raportointiin ensimmäisenä Suomessa.

Anne Kulla, KHT, OTM, KTM, KPMG Oy Ab

Anne Kulla on työskennellyt tilintarkastajana KPMG:llä vuodesta 1999. Hänellä on kokemusta niin omistajajohtoisten pk-yritysten kuin kansainvälisten pörssiyhtiöidenkin tarkastuksesta. Anne toimii asiakastyön ohella Knowledge Managerina, jonka tehtävänä on seurata pk-yhtiöihin liittyvää tilinpäätöskäytäntöä ja tilintarkastajan ammatillisia vaatimuksia sekä kouluttaa ja tukea asiantuntijoita näissä asioissa.

Kari Kurkioja, Tulliasiantuntija, EY

Kari Kurkioja työskentelee EY:llä tulli- ja valmisteveroasiantuntijana ja hoitaa päivittäin kv-kauppaa käyvien yritysten tulliasioita. Karilla on yli 20 vuoden kokemus tulliasioista tullihallinnosta sekä yksityiseltä sektorilla.

Sivun alkuun

L

Sami Laaksonen, Johtava veroasiantuntija, Verohallinto

Sami Laaksosella on laaja kokemus verohallinnon siirtohinnoittelutehtävistä. Hän on toiminut muun muassa ennakkotietojen ratkaisijana, verotarkastuksen eritysasiantuntijana ja verohallinnon siirtohinnoittelun asiantuntijaverkoston koordinaattorina.

Riitta Laine, KHT, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Riitta Laine toimii tilintarkastusasiantuntijana Suomen Tilintarkastajat ry:n edunvalvonta ja ohjeistus -tiimissä. Hän myös edustaa yhdistystä tilintarkastuksen eurooppalaisen kattojärjestön Accountancy Europen tilintarkastustyöryhmässä sekä vastaa Tilintarkastajan raportointi -kirjan vuosittaisesta päivityksestä. Riitta on toiminut PwC:llä tilintarkastajana vuosina 2006–2017 ja toimi samalla PwC:n sisäisenä laaduntarkastajana usean vuoden ajan. Riitta luennoi ja kirjoittaa säännöllisesti muun muassa tilintarkastuksen standardeihin ja käytännön tilintarkastukseen liittyen.

Torsti Lakari, AA, VT, KTM, Head of Tax, Eversheds Asianajotoimisto Oy

Asianajaja Torsti Lakarilla on yli 15 vuoden kokemus KHT-yhteisöjen ja asianajotoimistojen vero-osastoilta sekä Veronmaksajain Keskusliitosta. Hän on perehtynyt erityisesti yritysrakenteen järjestelyihin, yritysten sukupolvenvaihdoksiin ja muihin omistajanvaihdoksiin sekä yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen. Hän on kokenut kouluttaja ja häneltä on ilmestynyt mm. sukupolvenvaihdoksia ja säätiöitä koskevia teoksia ja artikkeleita.

Anne Launis, Senior Tax Manager, KTM, PwC

Anne Launis toimii PwC:n vero- ja yritysoikeustiimin vetäjänä Tampereella. Annen työtehtävät liittyvät sekä kotimaassa että kansainvälisesti toimivien konsernien, yksittäisten osakeyhtiöiden sekä niiden osakkeenomistajien tuloveroasioiden kokonaisvaltaiseen hallinnointiin aina veroilmoitusten laatimisesta erilaisiin yritysjärjestelyihin. Annella on erityisosaamista mm. laajoista omistus- ja rakennejärjestelyistä sekä kasvuyritysten kanssa työskentelystä.

Tuula Lempiäinen, Senior Manager, FM, SHV, EY

Tuula Lempiäinen on toiminut EY:llä eläkeaktuaarina noin kaksi vuotta. Sitä ennen hän työskenteli Porasto Oy:ssä päämatemaatikkona sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen vakuutusmatemaatikkona. IAS19 -laskelmien parissa Tuula on työskennellyt lähes 20 vuotta.

Nina Lindeman, Tilinpäätösasiantuntija, Finanssivalvonta

Nina Lindeman toimii Finanssivalvonnassa  IFRS-tilinpäätösasiantuntijana erikoisalueinaan liiketoimintojen yhdistyminen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät kysymykset. Lisäksi Nina vastaa IFRS valvonnasta esitehyväksynnässä ja osallistuu Euroopan Arvopaperimarkkinavalvojan yhteiseen IFRS valvontaan. Nina toimi aiemmin Deloittella IFRS-asiantuntijana ja IFRS-standardien kouluttajana.

Olli-Pekka Luotonen, Veroasiantuntija, KTM, KPMG Oy Ab

Olli-Pekka toimii KPMG:llä veroasiantuntijana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tuloverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Hänen keskeisiin työtehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen laadintaan liittyvä verosuunnittelu, veroilmoituslomakkeiden täyttämisessä avustaminen, muutoksenhaku- ja valitusasiat sekä ennakkotieto- ja muut hakemusmenettelyt.

Jukka Lähdemäki, Rahoitusasiantuntija, KPMG Oy Ab

Jukka Lähdemäki toimii rahoitusasiantuntijana KPMG:lla, ja työtehtäviin kuuluu erityisesti pankki- ja rahoitusalan yhtiöissä tehtävät monipuoliset asiakasprojektit, tilintarkastukset, sekä IFRS-konversiot. Ennen KPMG:lle siirtymistä Jukka ehti toimia useamman vuoden eri pankeissa monipuolisissa tehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla.

Mikko Lilja, KHT, CIA, CGAP, HTT, Revisium Oy

Mikko Lilja toimii Revisium Oy:ssä tilintarkastajana ja sisäisen valvonnan asiantuntijana. Hän on työskennellyt urallaan mm. tilintarkastajana, sisäisenä tarkastajana, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa tutkijana sekä listayhtiön konserniraportoinnissa.

Kari Lydman, KHT, KTM, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy

Kari Lydman työskentelee toimitusjohtajana Tilintarkastustoimisto Lydman Oy:ssä.
Hänellä on lähes 40 vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta. Kari toimii myös PRH:n
Tilintarkastuslautakunnan monivuotisen jäsenyyden jatkoksi lautakunnan pysyvänä
asiantuntijana. Hän on työskennellyt aiemmin mm. partnerina PwC:llä. Kari on kirjoittanut
useita artikkeleita ja kirjoja tilintarkastus- ja tilinpäätösasioista sekä
luennoinut aiheesta. 

Sivun alkuun

M

Terhi Maijala, VT, valvonta- ja lakipäällikkö, PRH

Terhi Maijala toimii PRH:n Yritys- ja Yhteisölinjan Valvonta- ja lakiyksikön päällikkönä. Säätiölaissa PRH:n tehtäväksi määrätty säätiövalvonta on yksikön keskeisiä toimintoja. Aiemmin Maijala on toiminut osastopäällikkönä ja vastuuriskien asiantuntijana vakuutusalalla, asianajajana sekä neuvontalakimiehenä järjestössä. Koulutuskokemusta on kertynyt kaikissa tehtävissä vuodesta 1994 alkaen.

Jaakko Meronen, Rahoitusinstrumenttiasiantuntija, Deloitte

Jaakko Meronen toimii Deloitten Advisory Services -tiimissä rahoitusinstrumenttiasiantuntijana. Tilintarkastajana Jaakko on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Ennen siirtymistä Deloittelle hän on työskennellyt pankkialalla. Nykyisissä tehtävissään Jaakko on erikoistunut IFRS 9 –implementointeihin, rahoitusinstrumenttien luokittelu-, arvostamiskysymyksiin sekä suojauslaskentaan. Lisäksi hänen erityisosaamistaan ovat treasury-toimintojen tilintarkastukset.

Jarno Miettunen, Director, PwC

Jarno Miettunen toimii Directorina PwC:llä. Hän aloitti tilintarkastajana vuonna 2000 ja suoritti KHT-tutkinnon vuonna 2005. Jarnolla on lisäksi usean vuoden kokemus kotimaisten ja monikansallisten yhtiöiden laskentatoimen neuvontapalveluista. Jarno on toiminut myös kuusi vuotta Group Controllerina ollen vastuussa konsernin raportoinnista ja raportoinnin kehittämisestä. Hänen erityisosaamisalueita ovat konsernitilinpäätösten ja rahoituslaskelmien laadinta sekä yritysjärjestelyihin liittyvä IFRS-laskenta.

Lauri Mäki, KHT, Hill Audit Oy

Lauri Mäki on Hill Audit Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Sitä ennen hän on toiminut KHT-tilintarkastajana ja osakkaana EY:ssä. Hänen erityisosaamisalueenaan on mm. konsernitilinpäätökset ja yritysjärjestelyt. Lauri toimii aktiivisesti alan kouluttajana ja on ollut myös mm. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja tilintarkastajatutkintovalmennuksessa vetämässä konsernilaskentakursseja. Lauri on yksi Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä -kirjan kirjoittajista.

Sivun alkuun

N

Ari Nielsen, Tax Director, OTK, KPMG Oy Ab

Ennen KPMG:lle siirtymistään vuonna 1994, Ari Nielsen työskenteli ylitarkastajana Verohallituksessa ja esittelijäjäsenenä liikevaihtovero-oikeudessa. Arilla on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus arvonlisäverotukseen liittyvistä kysymyksistä. Hän on neuvonut lukuisia eri kokoisia yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa arvonlisäverokysymyksissä. Ari on erikoistunut rahoitus- ja kiinteistöalan arvonlisäverokysymyksiin.

Veikko Niinikoski, Varatuomari, Senior Tax Manager, PwC

Veikko Niinikoski työskentelee Senior Tax Managerina PwC:llä. Hän työskenteli aiemmin Nordea Private Bankingin lakiosastolla ja sitä ennen veroasiantuntijana suuressa tilintarkastusyhteisössä. Hänellä on kattavaa kokemusta yleishyödyllisten yhteisöjen eri toimintojen tuloverotuksen ohella niiden rakennejärjestelyistä ja toimintojen yhdistämisprojekteista. Hän on luennoinut näistä aiheista usein. Niinikoskella on kattavaa kokemusta myös perhe- ja omistajavetoisten yritysten ja niiden osakkaiden vero- ja lakineuvonnasta.

Sivun alkuun

O

Niklas Oikia, Tilintarkastusasiantuntija, KHT, KPMG Oy Ab

Niklas on työskennellyt KPMG:llä vuodesta 2008 lähtien ja hän on työskennellyt niin perhe- ja kasvuyritysten, kuin myös pörssiyhtiöiden tilintarkastusten parissa. Tilintarkastustöiden lisäksi hänellä on pitkä kokemus erityyppisistä yritysjärjestelyistä.

Sivun alkuun

P

Timo Partanen, Senior Tax Manager, KPMG Oy Ab

Timo Partanen toimii KPMG:llä tuloverotuksen asiantuntijana. Hänellä on lisäksi pitkä kokemus verotarkastustehtävistä. Timo työskentelee sekä kotimaassa että ulkomailla toimivien yhtiöiden ja konsernien, pääasiassa perhe- ja kasvuyritysten ja näiden osakkaiden verotukseen liittyvien kysymysten parissa. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat muun muassa erilaiset yhtiöiden ja osakkaiden verosuunnitteluun sekä omistus- ja rakennusjärjestelyihin liittyvät asiat.

Elina Peill, Partner, Deloitte

Elina Peill toimii Deloittella Accounting Advisory Services -liiketoiminnan vetäjänä. Hän on työskennellyt IFRS-tilinpäätösten parissa vuodesta 2000 niiden laatimisessa ja haastavampien IFRS-kysymysten ratkaisemisessa avustaen. Hän on myös työskennellyt aiemmin Finanssivalvonnassa tilinpäätösasiantuntijana suomalaisten pörssiyhtiöiden tilinpäätösten IFRS-standardien mukaisuutta valvomassa. Elinan erityisosaamista ovat tulouttamiskysymykset, vuokrasopimusten käsittely ja tilinpäätöksen esittäminen mukaan lukien segmenttiliitetiedot.

Pasi Pekkarinen, KHT, EY

Pasi Pekkarinen toimii IFRS-deskin vetäjänä EY:llä. Pasilla on monipuolinen ja laaja kokemus IFRS-tilinpäätösnormiston käyttöönottoprojekteista sekä neuvontatoimeksiannoista. Hän luennoi aktiivisesti keskeisistä IFRS-standardeista.

Johanna Perälä

Johanna Perälällä on noin 40 vuoden kokemus tilintarkastuksesta. Johanna on erikoistunut mm. yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastukseen ja kirjanpidon erityispiirteisiin. Näihin liittyen Johanna on kirjoittanut kirjoja sekä toiminut aktiivisena luennoitsijana.

Samuli Perälä, KHT, PwC

KHT Samuli Perälällä on 15 vuoden kokemus tilintarkastuksesta ja taloushallinnon konsultoinnista. Samuli on erikoistunut säätiöiden ja yhdistysten kirjanpidon, valvonnan ja hallinnon erityispiirteisiin. Hän toimii aktiivisesti alan kouluttajana ja kirjoittaa alan kirjallisuutta. Samuli johtaa PwC:n yhdistyksille ja säätiöille kohdistettu liiketoiminta-aluetta sekä koordinoi Avoin Raportti-vuosikertomuskilpailua.

Sivun alkuun

R

Ronnie Rahka, KHT, ACA, PwC

Ronnie Rahka on työskennellyt PwC:llä tilintarkastustehtävissä vuodesta 2004 lähtien sekä Iso-Britanniassa että Suomessa. Tällä hetkellä Ronnie työskentelee Senior Managerina yhtiön Helsingin toimipisteessä. Ronniella on käytännön kokemusta tilintarkastuksesta useilla eri toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä soveltaen Suomen kirjanpitolainsäädännön lisäksi etenkin IFRS- ja UK GAAP-standardeja. Ronnie myös kouluttaa aktiviisesti.

Aino Rantanen, Tax Manager, PwC

KTM Aino Rantanen toimii PwC:llä tuloverotuksen asiantuntijana. Ainolla on yli 8 vuoden laaja-alainen kokemus välittömän verotuksen asiantuntijatehtävistä. Hän työskentelee sekä kotimaisessa omistuksessa olevien konsernien, yksittäisten yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien että kansainvälisten yritysryhmien tuloverokysymysten parissa. Hänen erityisosaamisaluettaan ovat verotuksen ja kirjanpidon väliseen rajapintaan liittyvät kysymykset.

Merja Raunio, Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy

Merja Raunio on erikoistunut yritysverotukseen ja siirtohinnoitteluun. Hänellä on 30 vuoden kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä yritysverotuksesta ja yli 20 vuoden kokemus siirtohinnoittelusta sekä suomalaisissa että ulkomaalaisomisteisissa pörssi- ja perheyhtiöissä. Merja on osallistunut useiden yritysverotusta ja siirtohinnoittelua koskevien kirjojen kirjoittamiseen sekä kirjoittanut artikkeleita sekä kotimaisissa että ulkomaisissa julkaisuissa.

Harri Rekilä, HT, OTL, CCA, Digital Audit Company

Harri Rekilä on Digital Audit Company Oy:n osakas ja toimitusjohtaja. Hän on toiminut myös Verohallinnossa verotarkastajan ja veroriskienhallinnan asiantuntijatehtävissä. Hänellä on tilintarkastuskokemusta niin PK-yrityksistä kuin pörssiyhtiöistä.

Jaakko Rönkkö, KHT, JHT, CIA, Revisium Oy

Jarkko Rönkkö on osakkaana talouden asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä. Hänellä on pitkä kokemus erilaisista taloushallinnon asiantuntijatehtävistä. Jaakko valittiin Suomen Tilintarkastajat ry:n vuoden kouluttajaksi 2017. Hän on työskennellyt aiemmin myös PwC:n ja BDO Audiatorin palveluksessa. Jaakko valmistelee parhaillaan väitöskirjaa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa sisäisestä tarkastuksesta.

Sivun alkuun

S

Eric Sandelin, Partner, KTM, KPMG Oy Ab

Eric Sandelin toimii veroasiantuntijana KPMG:llä. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat siirtohinnoittelu ja yritysverotus.

Esko Saura, OTK, KTM, PwC, Corporate Finance

Esko Saura on asiantuntija PwC:n Corporate Finance -ryhmässä. Hänellä on kokemusta lukuisista erilaisista yritysjärjestelyistä ja koko yrityksen tai yksittäisten liiketoimintojen arvonmäärityksistä. Hän on luennoinut ja kirjoittanut etenkin IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisista arvonmäärityksistä.

Harri Seppänen, KTT

Harri Seppänen on Suomen johtavia taloudellisten analyysien sekä suorituksen mittauksen asiantuntijoita ja kouluttajia. Seppänen on toiminut kouluttajana ja tutkijana Aalto-yliopistossa, University of Texas at Austin, University of South Africa ja Estonian Business Schoolissa. Harrilla on myös kokemusta kansainvälisestä investointipankkitoiminnasta, ja hän toimii aktiivisesti erilaisten yritysanalyysi- ja arvonmääritysprojektien toteuttajana.

Timo Sneck, Senior Manager Customs & Global Trade, Deloitte

Timo on erikoistunut kansainvälisiin hankinta- ja toimitusketjuihin, tulliverosuunnitteluun, vapaakauppaetujen optimointiin, tullausarvo- ja tariffointiselvityksiin, tullilupaprosesseihin sekä tulliverovalituksiin. International Tax Review (ITR) on nimennyt Timon yhdeksi johtavista välillisen verotuksen asiantuntijoista Suomessa vuosina 2013-2015.

Kai Soini, Yhtiöoikeuden asiantuntija, KPMG Oy Ab

Kai Soini on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin sekä laajasti näihin liittyviin yhtiö-, sopimus- ja rahoitusoikeudellisiin kysymyksiin. Kai toimii KPMG Oy Ab:n Corporate & Commercial Law -ryhmän vetäjänä.

Maj-Lis Steiner, KHT, PwC

Maj-Lis Steiner toimii yritysvastuuraportoinnin ja yritysvastuutietojen varmennuksen asiantuntijana PwC:llä. Hänellä on laaja kokemus GRI-raportointiviitekehyksestä ja sen soveltamiskäytännöistä.  Maj-Lis on konsultoinut ja kouluttanut yrityksiä erityisesti GRI G4 -viitekehyksen soveltamisessa. Hän on myös johtanut lukuisia yritysvastuutietojen varmennustoimeksiantoja.

Mari Suomela, KHT, IFRS-asiantuntija, KPMG Oy Ab

Mari Suomelalla on laaja kokemus työskentelystä pörssiyhtiöiden ja muiden IFRS:n mukaan raportoivien yritysten parissa ja hän on avustanut viime vuosina useita yrityksiä IFRS-konversioissa. Mari toimii lisäksi KHT-tarkastajana. Mari kouluttaa säännöllisesti IFRS-standardeista ja kirjoittanut useita IFRS-artikkeleita ja on osallistunut IFRS – Käytännön käsikirjan kirjoittamiseen.

Antti Suulamo, Tax Partner, BDO

Antti Suulamo työskentelee kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijatehtävissä BDO:ssa ja hän on aikaisemmin toiminut mm. verotarkastajana Verohallinnossa. Lisäksi Suulamo on aktiivinen luennoitsija verotukseen, tilinpäätöksiin sekä taloudenhoitoon liittyvissä koulutuksissa.

Liisa Suvikumpu, Dosentti, FT, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

Liisa Suvikumpu on Suomen ainoan säätiöalan kattojärjestön, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, toimitusjohtaja. Työssään Suvikumpu kehittää säätiön toimintatapoja ja hyvän hallinnon käytäntöjä. Aiemmin Suvikumpu on toiminut eri säätiöiden asiamiehenä ja tutkijana, ja hänellä on laaja kolmannen sektorin teoreettinen sekä käytännön tuntemus.

Sanna Svensberg, Tax Manager, PwC

Sanna Svensberg työskentelee PwC:llä arvonlisäveroasiantuntijana. Hänellä on monen vuoden kokemus arvonlisäveroasiantuntijan tehtävistä suuryrityksessä ja asiantuntijaorganisaatiossa. Hän on erikoistunut kansainvälistä kauppaa koskeviin arvonlisäverokysymyksiin. Sannan työtehtävät liittyvät konsultointiin pääasiassa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden kotimaan ja kansainväliseen välilliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän myös kouluttaa yrityksiä arvonlisäverotukseen liittyvissä asioissa.

Mari Säynätjoki, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Mari Säynätjoki on toiminut päätoimisena tilintarkastajana KPMG:n Tampereen toimistossa lähes parinkymmenen vuoden ajan. KHT-tutkinnon Mari on suorittanut vuonna 2000 ja JHTT-tutkinnon vuonna 2014. Marilla on monipuolinen kokemus monenlaisten ja erikokoisten yritysten ja yhteisöjen tarkastustehtävistä

Robert Söderlund, KHT, EY

Robert Söderlund on työskennellyt EY:llä tilintarkastustehtävissä vuodesta 2011 lähtien. Tällä hetkellä Robert toimii yhtiön Helsingin toimipisteessä Managerina. Hän on erikoistunut rahoitusalan tilintarkastuksiin.

Sivun alkuun

T

Petri Tahvanainen, KHT, MAURA Audit Oy

Petri Tahvanainen on osakkaana MAURA Audit Oy:ssä. Petrillä on yli 25 vuoden kokemus mm. maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvistä tarkastuksista. Hän toimii tilintarkastajana PK-yhtiöissä ja yhdistyksissä. Erityisenä osaamisalueena hänellä ovat erityistoimeksiannot mm. riita- ja väärinkäytösasioissa sekä kriisi- ja kriisiytyvissä yhtiössä.

Kaisa Tulenheimo-Järvinen, KHT, EY

Kaisa Tulenheimo-Järvinen työskentelee tilintarkastajana ja IFRS-asiantuntijana EY:llä. Kaisalla on usean vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta ja asiantuntijatehtävistä Suomen kirjanpitolainsäädäntöä ja IFRS standardeja soveltavissa, eri toimialoilla toimivissa yrityksissä.

 

Margit Tuomala, IFRS-asiantuntija, KPMG Oy Ab

Margit Tuomala toimii IFRS-asiantuntijana KPMG:llä, jossa hän huolehtii erityisesti tilintarkastajien IFRS-osaamisen tukemisesta ja IFRS-muutosten seurannasta. Hän toimii myös kouluttajana IFRS-aiheisissa tilaisuuksissa. Lisäksi hän on kirjoittanut IFRS-aiheisia artikkeleita ja ollut mukana useissa kirjaprojekteissa.

Ake Turunen, CFE Forensic Services Leader, PwC

Ake Turunen on johtanut PwC:n Forensic Services -yksikköä vuodesta 2007. Yksikkö on erikoistunut taloudellisten väärinkäytösten ennalta estämiseen ja selvittämiseen. Työssään hän avustaa jatkuvasti kansainvälisiä suuryrityksiä väärinkäytösten ja korruption torjumisessa, paljastamisessa ja selvittämisessä Suomessa ja maailmalla. Ennen PwC:tä Ake työskenteli poliisin talousrikostorjunnassa yli 15 vuotta.

Ilkka OT Tähtinen, HT, Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy

Ilkka OT Tähtinen toimii pääomistajana Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy:ssä. Hän on toiminut myös sivutoimisena koulutuspäällikkönä HTM-yhdistyksessä. Lisäksi hän on toiminut vuosikymmeniä työnsä ohella kouluttajana sekä osallistunut useiden julkaisujen laadintaan koskien taloyhtiöiden tilintarkastusta, hallintoa, päätöksentekoa ja tilinpäätöstä.

Sivun alkuun

V

Veikko Vahtera, OTT, VTM, Tampereen yliopisto

Veikko Vahtera toimii yritysjuridiikan professorina Tampereen yliopistossa. Hänen erityisalaansa ovat yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus. Veikko on työskennellyt aiemmin muun muassa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja kauppakorkeakoulussa eri tehtävissä sekä Itä-Suomen yliopistossa professorina. Lisäksi hän on toiminut oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla erityisasiantuntijana yhtiöoikeudellisen lainsäädännön valmistelijana. Hänellä on laaja kokemus osakeyhtiöiden ja riidanratkaisun kysymyksistä. Hän on kirjoittanut teemoista lukuisia kirjoituksia sekä toiminut luennoitsijana ja asiantuntijana eri yhteyksissä.

Pasi Waris, KHT, Linnavuoren Yrityspalvelut Oy

Pasi Waris toimii omistajayrittäjänä Linnavuoren Yrityspalvelut Oy:ssä. Hänellä on noin 30 vuoden kokemus tilintarkastuksesta. Hän toimii päätoimisena tilintarkastajana, sekä konsultoi yrityksiä omistukseen, taloushallintoon, verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä tilanteissa. Hän on työskennellyt aiemmin PwC:ssä partnerina.

Seija Vartiainen, Senior Manager, VT, PwC

Juristi Seija Vartiainen toimii yritysoikeuden asiantuntijana PwC:llä. Vartiaisen tehtäväkenttä kattaa laajasti sopimukset, yhtiöoikeuden sekä EU:n tietosuoja-asetuksen.

Mikko Viemerö, Advisory Manager (Cyber), KPMG Oy Ab

Mikko Viemerö toimii KPMG Cyberin tietosuojatiimin vetäjänä ja vastaa operatiivisesti Cyberin tietosuojapalveluista. Mikko on IAPP:n ja ISACA:n sertifioima asiantuntija, joka on työskennellyt tietosuojan ja tietoturvan parissa toistakymmentä vuotta keräten laajan kokemuksen tietosuojan hallinnasta ja sen kehittämisestä.

Juha Viertola, Oikeustieteen lisensiaatti

Oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola on toiminut apulaislinjanjohtajana sekä yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkönä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Viertola omaa vankan käytännön kokemuksen säätiöiden ja yhdistyksien operatiivisesta johtamisesta ja luottamusjohtamisesta. Hän on toiminut useiden säätiöiden ja yhdistyksien hallitustehtävissä ja tilintarkastajana/ toiminnantarkastajana.

Seppo Villa, OTT, Helsingin yliopisto

Seppo Villa toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kauppaoikeuden professorina. Hänen erityisalaansa ovat yhteisöoikeus, sopimusoikeus, tilinpäätösoikeus ja välimiesoikeus. Seppo on työskennellyt aiemmin Kansallis-Osake-Pankissa, Turun yliopistossa ja Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa. Hänellä on yli 23 vuoden luennoitsijakokemus ja hän on kirjoittanut yli 30 monografiaa ja 70 artikkelia joko yksin tai muiden kanssa.

Johanna Winqvist-Ilkka, KHT, Partner, EY

Johanna Winqvist-Ilkka on toiminut vuodesta 1995 tilintarkastajana EY:llä. Hänen erityisosaamisalueitaan on mm. yleishyödyllisten yhteisöjen tilintarkastus. Johanna toimii myös aktiivisesti kouluttajana kirjanpito- ja tilinpäätösasioista niin EY:n sisäisissä kuin ulkoisissakin tilaisuuksissa.

Heidi Vierros, Audit Partner, KHT, KPMG Oy Ab

Heidi vastaa yhdistysten, säätiöiden ja muiden voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palveluista Suomen KPMG:llä. Hän on Suomen johtavia kolmannen sektorin tilintarkastuksen ja taloushallinnon neuvontapalvelujen asiantuntijoita. Heidi Vierros on toiminut KHT-tilintarkastajana vuodesta 1994 lähtien. Heidi Vierros toimii myös taloushallinnon eri alueiden kouluttajana.

Sivun alkuun

Y

 

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti